Banatski gološijan – standard

Poreklo: Rasa nastala mutacijom početkom 19. veka u selima oko Kikinde, u Banatu. Tridesetih godina prošlog veka gajena je, kao omiljena rasa kralja Aleksandra i kraljice Marije, na dvoru, u živinarniku pod rukovodstvom ruskog akademika Lava Bajkova.

Posle drugog svetskog rata kod nas je izlagana na izložbi 1957. godine u Zemunu, a danas se gaji širom Srbije i izlaže na svim izložbama u zemlji.

Značaj: Visoko produktivna živina u pogledu jaja i mesa, otporna na bolesti i veoma dobro podnosi lošije uslove držanja.

Opšti utisak: Salaška koka, živahnog temperamenta sa karakterističnim izgledom vrata.

RASNA OBELEŽJA:

GLAVA: Lice bez perja, živahna, srednje veličine.

KRESTA: Lisnata, uspravna sa 4 – 6 zubaca.

PODBRADCI: Crveni, obavezno izraženi.

PODUŠNJACI: Crveni, glatki.

OČI: Crveno narandžaste boje, živahne.

KLJUN: Normalno usađen, srednje dužine, blago povijen. Kod svetlog soja svetao, a kod tamnog boje roga do crne.

VRAT: Dug, snažan, obavezno bez perja sa karakterističnom pufnom ( ružom ) u donjem delu vrata. Pufna ( ruža ) je bogata perjem, pravilno odsečena, a zimi vezana za grudi.

TELO: Čunasto, ovalno.

GRUDI: Oble, lepo izražene.

LEĐA: Ravna, srednje duga.

KRILA: Dobro priljubljena uz telo vodoravno nošena.

REP: Kod petla bogat srpasto izražen, srednje dužine, skupljen i nošen pod uglom od 45 stepeni. Kod koke skupljen, srednje veličine i nošen pod uglom od 45 stepeni.

BATAK: Blago naglašen.

NOGE: Srednje duge bez perja, žute boje dok je kod tamnih sojeva može biti tamnija, u skladu sa bojom perja.

BOJE: Osnovne boje su: bela, crna, žuta, crvena i graorasta.

OSOBINE

TEŽINA: Petao: 3,00 – 3,60 kg; Koka: 2,00 – 2,50 kg

NOSIVOST:   160 – 180 jaja/god.

TEŽINA JAJETA:  50 – 60 gr

BOJA LJUSKE: Smeđa.

VELIČINA PRSTENA: Petao – 20mm; Koka – 18 mm

Patuljasti varijetet po obliku i boji u potpunosti odgovara prethodnom opisu osim u težini gde je težina petla do 0,8 kg, a koke do 0,5 kg. Veličina prstena je 13 mm za petla, a 11 mm za koku.

GREŠKE

Glava – operjano lice.

Kresta – prevelika i pala.

Podbradci i podušnjaci -beli i druge boje sem crvene.

Vrat – Kratak i bez pufne ( ruže ). Pufna nedovoljno razvijena.

Telo – Krupno i zdepasto.

Grudi – Gole i slabo razvijene.

Leđa – Šaranasta.

Krila – Opuštena i nisko nošena.

Rep – Lepezast, i dugačak.

Noge – Operjale i zelene boje.

KOMISIJA za izradu standarda:

1.      Prof. Aleksandar Kuga s.r.

2.      Milan Kiš s.r.

3.      Pavle Delija s.r.

4.      Radivoj Opsenica s.r.

5.      Saša Milosavljević s.r.

6.      Branislav Lovčanin s.r.

7.      Lale Andonović, dipl. inž. s.r.

Pogledajte i ovo...