Stručni odbor za živinarstvo Saveza odgajivača sitnih životinja RS

Savez odgajivača sitnih životinja R Srbije

Stručni Odbor za živinarstvo

Sremska Mitrovica

Dana: 27.09.2008. godine

Dana 27.09.2008. godine u Sremskoj Mitrovici održan je Stručni Odbor za živinarstvo Saveza odgajivača sitnih životinja R Srbije kojem su prisustvovali: Prof. Aleksandar Kuga, Delija Pavle, Opsenica Radivoj, Milosavljević Saša, Lovčanin Branislav, Kiš Milan i Lale Andonović. Za sastanak je predložen i od strane prisutnih prihvaćen sledeći

D N E V N I  R E D

1.      Izrada standarda za banatskog gološijana.

2.      Razno

1. Pregledom donetih eksponata utvrđena su rasna obeležja rase koja će bi prezentovana Evrposkom savezu za priznavanje standarda, autohtone rase Banatski gološijan.

Poreklo

Značaj: Visoko produktivna živina u pogledu jaja i mesa, otporna na bolesti i veoma dobro podnosi lošije uslove držanja.

Opšti utisak: Salaška koka, živahnog temperamenta sa karakterističnim izgledom vrata.

RASNA OBELEŽJA:

GLAVA: Lice bez perja, živahna, srednje veličine.

KRESTA: Linata, uspravna sa 4 – 6 zubaca.

PODBRADCI: Crveni, obavezno izraženi.

PODUŠNJACI: Crveni, glatki.

OČI: Crveno narandžaste boje, živahne.

KLJUN: Normalno usađen, srednje dužine, blago povijen. Kod svetlog soja svetao, a kod tamnog boje roga do crne.

VRAT: Dug, snažan, obavezno bez perja sa karakterističnom pufnom ( ružom ) u donjem delu vrata. Pufna ( ruža ) je bogata perjem, pravilno odsečena, a zimi vezana za grudi.

TELO: Čunasto, ovalno.

GRUDI: Oble, lepo izražene.

LEĐA: Ravna, srednje duga.

KRILA: Dobro priljubljena uz telo vodoravno nošena.

REP: Kod petla bogat srpasto izražen, srednje dužine, skupljen i nošen pod uglom od 45 stepeni. Kod koke skupljen, srednje veličine i nošen pod uglom od 45 stepeni.

BATAK: Blago naglašen.

NOGE: Srednje duge bez perja, žute boje dok je kod tamnih sojeva može biti tamnija, u skladu sa bojom perja.

BOJE: Osnovne boje su: bela, crna, žuta, crvena i graorasta.

TEŽINA: Petao: 3,00 – 3,60 kg; Koka: 2,00 – 2,50 kg

NOSIVOST:   160 – 180 jaja/god.

TEŽINA JAJETA:  50 – 60 gr

BOJA LJUSKE: Smeđa.

VELIČINA PRSTENA: Petao – 20mm; Koka – 18 mm

Patuljasti varijetet po obliku i boji u potpunosti odgovara prethodnom opisu osim u težini gde je težina petla do 0,8 kg, a koke do 0,5 kg. Veličina prstena je 13 mm za petla, a 11 mm za koku.

GREŠKE

Glava – operjano lice

Kresta – prevelika i pala.

Podbradci i podušnjaci – beli i druge boje sem crvene.

Vrat – Kratak i bez pufne ( ruže ). Pufna nedovoljno razvijena.

Telo – Krupno i zdepasto.

Grudi – Gole i slabo razvijene.

Leđa – Šaranasta.

Krila – Opuštena i nisko nošena.

Rep – Lepezast, i dugačak.

Noge – Operjale i zelene boje.

Pogledajte i ovo...