Uprava udruženja

Rukovodstvo Udruženja čine članovi Upravnog odbora:
  • Mile Đukanović – predsednik Udruženja
  • Marina Jovanović – sekretar Udruženja
  • Marina Jovanović – predsednik kluba ptičara
  • Saša Milosavljević – predsednik kluba živinara
  • Ivan Krajčević – predsednik kluba golubara
  • Branislav Babić – predsednik kluba kunićara